top of page
Yoga Class

סדר יום באשראם

 • 07:00 - 07:30 : מדיטצית בוקר מונחית.

 • 07:30 - 07:50 : שתיה חמה.

 • 07:50 - 08:20 : הוכרת תודה. הסברים תרגול ושיתוף.

 • 08:40 - 09:15 : ארוחת בוקר בהכנה משותפת.

 • 11:00 - 12:30 : שיעור קונדוליני יוגה (מתאים לכולם - עם ניסיון וללא ניסיון). 

 • 13:00 - 14:30 : הכנות, בישול משותף וארוחת צהריים.

 • 17:30 - 18:00 : קבלת אורחים חדשים ולימוד מדיטציה מודרכת כהכנה לתרגול הבוקר.

 • 19:00 - 18:00 : שיעור על דרך: "העמדה של המתרגל מול התרגול".

 • 19:00 - 19:20 : לימוד ותרגול מדיטציית החודש.

 • 19:30 - 20:30 :הכנות משותפות וארוחת ערב.

 • 21:00 - 21:30 : פעילות מזדמנת ומעגל שיתוף 

לדף הראשי
bottom of page