top of page
צאקרות צבע מתוקן.png

לחיות בכל הצבעים

רוצים לקדם את החיים?  ליצר תנועה חדשה או שינוי?
לקחת מחויבויות ולהצליח לעמוד בהן?

המודול הצהוב

סדנת יוגה להתפתחות אישית

חופש, בריאות והתפתחות 

יעל גפני.jpg
אורי זיצ'ק תמונת פרופיל
צאקרה 3.png
PXL_20220725_154611811.jpg

אורי זיצ'ק

יעל שחם גפני

4 מתרגלות בלבן עומדות.png

Manipura

עבודה על הצ'אקרה השלישית

אין צורך בניסיון קודם

8-10/06/2023

אשראם בכרמל  058-5454007

כי כולנו רוצים לעצמנו חיים טובים יותר

סדרת סדנאות התפתחות אישית באמצעות יוגה מדיטציה ומעגלי לימוד ושייח

צאקרות צבע מתוקן.png

לחיות בכל הצבעים

רוצים לקדם את החיים?  ליצר תנועה חדשה או שינוי?
לקחת מחויבויות ולהצליח לעמוד בהן?

המודול הצהוב

סדנת יוגה להתפתחות אישית

חופש, בריאות והתפתחות 

יעל גפני.jpg
אורי זיצ'ק תמונת פרופיל
צאקרה 3.png
PXL_20220725_154611811.jpg

אורי זיצ'ק

יעל שחם גפני

4 מתרגלות בלבן עומדות.png

Manipura

עבודה על הצ'אקרה השלישית

אין צורך בניסיון קודם

8-10/06/2023

אשראם בכרמל  058-5454007

כי כולנו רוצים לעצמנו חיים טובים יותר

סדרת סדנאות התפתחות אישית באמצעות יוגה מדיטציה ומעגלי לימוד ושייח

צאקרות צבע מתוקן.png

לחיות בכל הצבעים

לקחת מחויבויות ולהצליח לעמוד בהן?

רוצים לקדם את החיים?

ליצר שינוי מיטיב?

המודול הצהוב

סדנת יוגה להתפתחות אישית

חופש, בריאות והתפתחות 

יעל גפני.jpg
אורי זיצ'ק תמונת פרופיל
צאקרה 3.png
PXL_20220725_154611811.jpg

אורי זיצ'ק

יעל שחם גפני

4 מתרגלות בלבן עומדות.png

Manipura

עבודה על הצ'אקרה השלישית

אין צורך בניסיון קודם

8-10/06/2023

אשראם בכרמל  058-5454007

כי כולנו רוצים לעצמנו חיים טובים יותר

סדרת סדנאות התפתחות אישית באמצעות יוגה מדיטציה ומעגלי לימוד ושייח

קבוצת מדיטציה.png

סדנת יוגה להתפתחות אישית

יעל גפני.jpg
אורי זיצ'ק תמונת פרופיל

אורי זיצ'ק

יעל שחם גפני

4 מתרגלות בלבן עומדות.png

לקחת מחויבויות ולהצליח לעמוד בהן?

רוצים לקדם את החיים?

ליצר שינוי מיטיב?

המודול הצהוב

8-10/06/2023

PXL_20220725_154611811.jpg

חופש, בריאות והתפתחות המודול הצהוב

עבודה על הצ'אקרה השלישית

צאקרה 3.png

Manipura

אין צורך בניסיון קודם

כי כולנו רוצים לעצמנו חיים טובים יותר

אשראם בכרמל  058-5454007

צאקרות צבע מתוקן.png

לחיות בכל הצבעים

סדרת סדנאות התפתחות אישית באמצעות יוגה מדיטציה ומעגלי לימוד ושייח

מטרת הסדנה

לשפר את איכות החיים בכלל ואת הנושאים הקשורים לצ'אקרה השלישית בפרט. השיפור מגיע משלוב של עבודה פיזית ואנרגטית דרך הגוף ועבודה תודעתית דרך למידה ומעגלי שיתוף.

i6OlO8GSDIq8NdYTD8f8--1--qyy5a.jpg

סדנת יוגה להתפתחות אישית

המודול הצהוב

צאקרה 3.png

לקחת מחויבויות ולהצליח לעמוד בהן?

עבודה על הצ'אקרה השלישית

8-10/06/2023

אורי זיצ'ק תמונת פרופיל

אורי זיצ'ק

יעל גפני.jpg

יעל שחם גפני

אין צורך בניסיון קודם

אשראם בכרמל  058-5454007

כי כולנו רוצים לעצמנו חיים טובים יותר