top of page

אנשים זה דבר נפלא. מפגש ושיחה ומבט פשוט הם תרופה גדולה

קבוצה יושבת ומישהו עומד ומדבר.jpg

שבת ביחד

מפגש חברתי באשראם בכרמל  10/2/2023-11/2/2023

מפגש מספר 22

אור     052-3314170
אורי  058-5454007

אחת לחודש אנחנו באשראם בכרמל מקיימים מפגש חברתי. לא זוגי ולא טיפולי. מפגש פשוט כמו פעם שמחבר עיניים ופותח לבבות ועושה נעים בנשמה.

צלצלו עכשיו: אור 052-3314170  אורי 058-5454007

שוב נפגשים באשראם הבית לבילוי משותף שכולנו יוצרים אותו יחד. 
בילוי שישי, שבת כולל שינה במקום.

bottom of page