top of page

אנשים זה דבר נפלא. מפגש ושיחה ומבט פשוט הם תרופה גדולה

קבוצה יושבת ומישהו עומד ומדבר.jpg

שבת ביחד

אחת לחודש אנחנו באשראם בכרמל מקיימים מפגש חברתי. לא זוגי ולא טיפולי. מפגש פשוט כמו פעם שמחבר עיניים ופותח לבבות ועושה נעים בנשמה.

מפגש חברתי באשראם בכרמל

מפגש מספר 22

11/02/2023 - 10/02/2023

צלצלו עכשיו: אור 052-3314170  אורי 058-5454007

שוב נפגשים באשראם הבית לבילוי משותף שכולנו יוצרים אותו יחד. 
בילוי שישי, שבת כולל שינה במקום.

bottom of page