top of page
Sky

שני 17/6/2024  18:00 - 20:00

יונתן סער מלמד מדיטציה בודהיסטית ואדואייטה ומביא  מנסיונו האישי שכולל 20 שנה בהודו.

נפגשים, לומדים, מתרגלים ומשוחחים -  הקבוצה פעילה / אפשר ומוזמנים להצטרף

Meditation_edited.jpg

20

2024

חמישי 20/6/2024 19:30 -21:00

מדברים מהלב - מקשיבים בסקרנות -
נושא המפגש: סבל וסבל מיותר

הרשמה מראש - אירוע קהילה חינם - דאנה בשמחה

group of 10 people' age 38 sitting on the floor in a circle and talking.jpg
Navigating in Woods

24

2024

שני 24/6/2024  18:00 - 20:00

לומדים ביחד מכתבים רוחניים - למידה שלא בשביל להבין

נפגשים, לומדים, מתרגלים ומשוחחים -  הקבוצה פעילה / אפשר ומוזמנים להצטרף

Meditation_edited.jpg

26

2024

רביעי 26/6/2024 20:00 - 22:00

הרחבה מוכנה, האווירה נכונה, פליליסט מתנגן ואתם מוזמנים להבעה חופשית דרך תנועה

פשוט לבוא - אירוע קהילה חינם - דאנה בשמחה

AdobeStock_253013633_edited_edited.jpg

27

2024

חמישי 27/6/2024 19:30 -21:00

מדברים מהלב - מקשיבים בסקרנות -
נושא המפגש: לחיות בתוך הקונפליקט

הרשמה מראש - אירוע קהילה חינם - דאנה בשמחה

group of 10 people' age 38 sitting on the floor in a circle and talking.jpg
bottom of page