top of page

 הרצאות ועצות

עצה להתמודדות עם גמילה למסכים

כדי להשיג מטרות ויעדים יש לקחת בעלות על הזמן

שינוי באמצעות שפת הגוף שלי ביחס לעצמי

שינוי באמצעות שפת הגוף שלי ביחס לעצמי
fake it until you become it

תפיסה אחרת על התמכרויות

כשיש חיבור לאנשים, למשמעות, לעבודה אין סיבה להתמכרות, אין צורך בהתמכרות אחרת מלבד החיבור הבריא לחיים.

bottom of page