top of page

 הרצאות ועצות

עצה להתמודדות עם גמילה למסכים

כדי להשיג מטרות ויעדים יש לקחת בעלות על הזמן

תפיסה אחרת על התמכרויות

כשיש חיבור לאנשים, למשמעות, לעבודה אין סיבה להתמכרות, אין צורך בהתמכרות אחרת מלבד החיבור הבריא לחיים.

bottom of page