top of page

ריטריט ההסכמות השלישי

כי גם לך מגיע לחיות טוב יותר

התקשרו 058-5454007

15/12/2022 - 17/12/2022

אנחנו מנהלים את חיינו על פי ספר חוקים פנימי שעוזר לנו להתנהל בעולם, להרגיש נוח ולהימנע מכאב . את הספר אנחנו כתבנו. התחלנו בכתיבה בשלבים המוקדמים של חיינו. החוקים הומצעו ונכתבו בעקבות חוויות שעברנו ונורמות שקלטנו מהסובבים אותנו והבנו שנכון לנו לאמץ אותם.

מה יפה, מה גברי או נשי, איך צריך להראות ולהתנהג ומה מצופה להרגיש. מה פוגע ומעליב ומה היא הצלחה. כל אלה ועוד כתבנו בספר ואנחנו מנהלים את חיינו בהתאם. 

עם הזמן התקדמנו, התפתחנו, רכשנו מיומנויות חדשות אבל לא טרחנו לעדכן את ספר החוקים בהתאם ליכולות ואיכויות החדשות שגילינו בתוכנו.

תחשבו על ספר החוקים הפנימי כאל גלגלי עזר באופני ילדים. מרכיבים אותם בשלבי הלמידה הראשוניים כדי לייצר תנועה ראשונית. עם הזמן הם מפריעים יותר מעוזרים. מי שנסמך על גלגלי העזר זמן ממוזך מידי  נבנית בתוכו תחושת אי מסוגלות ופחד לשחרר ולהתקדם.

אם לא נוריד את גלגלי העזר אף פעם לא נדע למה אנחנו מסוגלים.
נרכב בסביבת הבית ולא נעז לצאת למרחבים.

הצטרפו לריטריט ההסכמות ותפגשו את ספר החוקים הפנימי שלכם. תבינו שאתם אחראים למה שכתוב ותוכלו למחוק חוקים מגבילים ולשכתב חוקים  אחרים. בואו לריטריט כדי להפוך את ספר החוקים הפנימי למשהו שעוזר ומקדם וגם לכם יהיו חיים הרבה יותר טובים עם מה שכבר יש לכם ועוד הרבה יותר מזה.