top of page

כולנו מנוהלים על ידי ספר חוקים פנימי

באו לשכתב את הספר שלכם ולהיטיב עם חייכם

מדיטציה
ארבעת ההסכמות
בירון קייטי
נשימות
יוגה
ועוד

Pencil and notepad

אשראם בכרמל
15/12/2022-17/12/2022  

פרטים והרשמה
058-5454007

אני במדרגות.png

ריטריט ההסכמות השלישי כי גם לך מגיע יותר מהחיים
 

PXL_20201212_102135336.jpg
לומדים בישיבה במעגל.png
מדיטציה C2.jpeg
התעמלות - כפיפות מעמידה.png
הצעיפים.png
מעגל באולם.png
מציירים מלמעלה.jpg
ציפור ירוקה.jpg

058-5454007

bottom of page