top of page
תמונת שער - עין הסערה.png

25/2/2024 - 28/2/2024
אשראם בכרמל

מה שלומך?

אני בטוח שגם אתם מרגישים את השפעת המלחמה. 

אנחנו עוברים שינוי משמעותי כבר תקופה ארוכה מהקורנה דרך מאבק על צביון המדינה, ערעור הערכים, שיח ציבורי אלים ומלא שקרים ועכשיו מלחמה.

 

פתאום הדברים שחשבנו כבטוחים מתערערים.

פחד, חרדה, תיסכול, יאוש, בדידות הם מקצת הרגשות שחלקנו חווים בעקבות הארועים.

ומה בעתיד? 

בינה המלאכותית, מחשבים קוונטים ורובוטיקה הם כנראה הגל המשמעותי הבא שישנה את שוק העבודה ועשוי לגרום לאבטלה גדולה. אולי עוד מגפה, אולי מלחצה עולמית גדולה ….אולי.

מה יהיה???

אדם שניצל מרע יכול לחוות שהוא מוגן ולהיות מאושר או שיכול לחוות טראומה מהאסון שכמעט קרה.

יש מה לעשות !!!

מה שקובע את איכות חיינו קשור בעיקר לעולמנו הפנימי. לעולם החיצוני השפעה אבל הפרשנות ועולמנו הפנימי הם אלה שצובעים את חיינו וקובעים אם נהנה או נסבול האם טוב לנו או רע.

יש כלים יחסית פשוטים שמשנים את החייםאין פה קסם!! יש עבודה ונדרשת התמדה.

בארבע ימים באווירה טובה, נזרע זרעים ונצטייד במה שנדרש לתמוך וליצור שינוי מיוחל.

נלמד, נתרגל, נחווה, נשחק ונשתף. נכיר ונתגבש לקבוצה שתהווה בסיס ותמיכה לפחות לשלושה שבועות אחרי הסדנה. 

הקבוצה תעודד להתמיד בתרגול, בהושטת יד לקום אחרי נפילה, במילות עידוד והקשבה אחרי מעידה ובחיבוק אוהב אחרי תחושה קשה.