top of page

להתחבר לנשמה

שירה מקודשת

בהנחיית אסי רוז

מוזמנים להביא כלי נגינה

צ'קרה 5.png
אבקת צבעים.png
מציירים על הרצפה.jpg
אבקת צבעים.png

יום שבת 19:30

אשראם בכרמל
058-5454007

בואו לתת לנשמה לעוף

058-5454669

    בואו למסד איתנו מסורת חדשה באשראם בכרמל - בואו לשיר איתנו, להתקדש ולהתחבר ביחד למסע משותף דרך שירה מאחדת
מה ולמה

הרשמה

הרשמה

דף קשר

תודה  ולהתראות

bottom of page