top of page

לידת האשראם בכרמל

הסיפור

את האשראם בכרמל הקמתי בשנת 2020 כהמשך ישיר של מסע חיי.  לא העזתי לחלום על הקמה והובלה של מרכז רוחני ולחשוב שאהיה מורה עוררה בי התנגדות וחשש. זה קרה כמעט מעצמו. הפעם הייתי קשוב לדלתות שנפתחות מעצמן, והסכמתי לפסוע דרכן. אחרי תקופה די קצרה הבנתי שהגעתי הביתה. מצאתי את מקומי. מרחב ביטוי ונתינה. דברים שהיו שם כל חיי קיבלו מסגרת ומרחב. הניצנים לחיבור בין אשראם וביני קרו בשנת 2019 כשהודעתי לחבריי שאני מתכנן את מסעי הפיזי הראשון להודו. חלקם יעצו לי להישאר בהודו ולהקים מרכז לטיילים ישראלים שדרכם אבדה. היתה זאת לאה, חברתי הטובה שדייקה את המסר וקשרה אותו לאהבתי לארץ. נאמר ונעזב עד מאי 2020 שהדרך הביאה אותי במקרה גמור (או שלא) לפגוש את מי שיהיו חברי הטובים קאסם וכארמה ולשכור מהם את השטח הקסום עליו עומד ופועל האשראם בכרמל.

הזרע לאשראם נזרע בסיום שבוע התנסות רוחנית אצל ניסים אמון במרכז שהיה לו באי היווני פארוס. שבוע של חוויות ראשוניות עבורי. נשימות מעגליות, ריקוד סופי, התנסות בטרילותרפיה בצעדיה הראשונים, סיפורי זן ותשובה אחת, שחרפנה אותי בצורה של מכה חזקה על הרצפה שזכורה לי בצורה משמעותית עד היום ועוד דברים שאז נראו לי הזויים. צללתי כולי לתוך ההתנסות בכל העוצמה ובנפש סקרנית וחפצה. במסיבת הסיום ניגשו אלי מספר משתתפים חיבקו ואמרו שהם ממתינים שאפתח את האשראם שלי. הם כבר רוצים לבוא למה שאני עדיין לא הייתי מסוגל לדמיין.


bottom of page