top of page

פוסטים בפורום

uri zajicek
13 בדצמ׳ 2022
In תודות - קבוצה פתוחה
מודה אני על שיחה עם נ'. מודה כי זה הפגיש אותי עם הפגיעות והרגישות שלי והצלחתי להיות נוכח ולא לברוח או להסגר ולהתגונן. מודה על סגירת דלת. מודה כי זה הכריח אותי לקחת אחריות על מה שקורה. מודה כי זה מ-ום שמיטיב איתי ולא העזתי להגיע אליו בכוחות עצמי. תודה על השיקוף של נ' לגבי המקום. מודה כי זה היה נעים ומחזק והזדמנות לקאות את המקום בצורה חיובית בעוד הבטים. תודה על דיון עם ד'. מודה כי הדיון הביא לי מידע חדש וחשוב ואפשר לי להיות בקבלה והקשבה פשוטה תודה על האפשרות לפתיחת קבוצת תודות באתר. מודה כי זה ישביח את הפעילות בסדנה
1
0
6

uri zajicek

אדמין
More actions
bottom of page